فرم استخدام

برای استخدام لطفا فرم زیر را پر کنید


مشخصات فردی


جنسیت
وضعیت تاهل
متقاضی شغل در
تمایل به همکاری
وضعیت نظام وظیفه

آخرین مدرک اخذ شده


مقطع تحصیلی
تاریخ اخذ مدرک

دانشجویان

برای فارغ التحصیلان
قصد ادامه تحصیل

در کدام یک از زمینه های زیر مایل به همکاری هستید؟


زمینه
اولویت اول درخواست

اطلاعات مربوط به سوابق شغلی